Latviešu rakstības vēsture

Ņemot vērā, vai rakstība ir jau izveidojusies, rakstības īpatnības, cik labi šī rakstība atspoguļo runāto valodu, jaunākā laikā - literāro valodu, latviešu valodas vēsturē var izdalīt četrus periodus:

I periods - bezrakstu periods, līdz 1525.gadam;

II periods - veclatviešu rakstības periods, 1525. - 1856. gads;

III periods - jaunlatviešu rakstības periods, 1856. - 1888. gads;

IV periods - mūsdienu ortogrāfijas izveide (latviešu nacionālās literārās valodas vēsture), 1888.gads - šodiena.