IELŪGUMS


Ielūgums ir laipns uzaicinājums ierasties kādā sanāksmē, izrādē, piedalīties kādā pasākumā,
svinībās.

 Ielūgums ir samērā brīvas formas darījumraksts. Tam var veidot interesantu māksliniecisko
noformējumu. Sevišķi savdabīgi, pat asprātīgi var būt ielūgumi uz kāzām, kristībām un citām
ģimenes jubilejām. Taču katrā ielūgumā jābūt:

Ielūgums uz viesībām.

Kāzu ielūgumi.

Piemēri.