U

unificēšana  unification 
unifikācija  unifying 
uzdevums  task, order, target  
uzdevums  purpose 
uzkrājums  store 
uzņēmums  company, firm, enterprise 
uzskaite  stock take, record 
uzturēšana  residing