1. K. Žiema, Ozolniekos, pie Jelgavas. LP, III, 3.

2. V. Zacharska, no 70 gadu veca J. Fiļa, Kapenēs, V. Podis kr.

3. Teicēja 65 g. vecā M. Malnača, Nīcgalē, V. Podis krājumā.

4. L. Ozole, Sērpilī. A. Bērzkalnes krājumā.