1. (A. 362). D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 46, 31.

2. (A. 362). Etn. II. 1892, 112(l). LP, VII, I, 800.

3. (A. 52). Etn. II, 1892 (l).

4. (A.352). Teicējs S. Greizdiņš Vilānu pag. Kultūras balss kr.

5. F. Pudžs no V. Karčevska, Jāsmuižas pagasta Nīdermuižas ciemā. N. Rancāna kr.