1. Štrauss Ērbērģniekos. LP, III, 34.

2. Burkinu Augusts Valmierā. LP, III, 32.

3.  Lapas Mārtiņš Rūjienā. "Pasakas un nostāsti" 1902, 21.

4. Teicēja 76. g. veca Īva Staleidzāne, Atašienes pag.

5. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Emmas Briedes Aumeisteŗos.