1. A. 441. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, II, 6.

2. A. 441. M. Zaube Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

3. A. 441. A. Vaļminska Līksnā, J. Rupjā krājumā.

4. A. 441. Teicējs 39 d. vecs P. Strods Višķos, Kultūras balss kr.