1. A .450. K. Treimane Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

2. A. 450. J. Henniņš no T. Kalniņa 1886. g. Sasmakā.

3. A. 450.403. R. Štreiberģis Lestenē. LP, IV, 20.

4. A. 450. Teicējs V. Dzenis. Kultūras balss kr.