1. A. 560. A. Lerchis - Puškaitis, Pienavā. LP. IV, 83 (18, 1).

2. A. 560. R. Vulfs, Ūziņos. LP. IV, 86 (18, 2).

3. A. 560. M. O z o 1 s, D u r s u p ē. LP. IV, 87 (18, 3).

4. A. 560. K. Žiema, Ozolniekos pie Jelgavas. LP. IV, 223 (58).