l.  A. 810. Jēkabs Ēķelis ar Baumani Nīcā. LP, V, 374 (164, 2).

2. A. 810. O. Kiršteins Kroņa Misā. LP, IV, 134 (27, 2).

3. A. 810. J. Ābele no 70 g. vecas Edas Lāces Jaunjelgavas apr. Valles pag.

4. A. 810. 400. Dzērve ar Žiemu Mežotnē. LP, V, 373 (164, 1).