1. A. 1530. V. Maldoņa skolnieks Blomes skolā 1892. g.

2. A. 1530. J. Johansone, Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

3. A. 1530. Skolnieks Goldbergs no 60 g. vecās Annas Goldbergas Daudzevā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, III, 272, 3370.

4. A. 1530. V. Filšs no A. Kozlovska, Rēzeknē. Latvju kultūras krājumā.