1. A. 1532. J. Bankins, "Šis un tas" II, 1875, 15.

2. A. 1531 A. Ūdris Jaun-Vālē, Trikātā. LP, V, 379, (168).

3. A. 1532. E. Žubeckaja Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

4. A. 1532. Skolnieks Baranovskis, Bērzpils pag.