1. A. 1601. Juris Ozoliņš Lubānas Vecainiekos, M. Celmiņa kr.

2. A. 1601. V. Zacharska no 95 g. vecā J. Razgala Makašānu pag. Latvju kultūras kr.

3. A. 1601. A. Gaiduļs Rēzeknes Ozolmuižas pag. Latvju kultūras kr.

4. A. 1601. V. Zacharska no S. Krimovas Rēznas pag. Latvju kult. kr.