1. A. 1631. J. Bankins «Šis un tas» II, 1875, 1.

2. A. 1631. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Rīg. Zin. Kom. kr. L. P. VI, 351, 86. M. Bohm, Lettische Schwānke, 7, 7.

3. A. 1631. A. Vējiņa, no Lābāna Ērgļu pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 161, 372.

4. A. 1631. A. Lerchs - Puškaitis Džūkstē. LP, III, 42, 23.