1. A. 1660. P. Šmits Raunā.

2. A. 1660. E. Sinats no J. Leitēna Rīgā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes. I, 408, 836.

3. A. 1660. E. A. Simsons no E. Seila Makašānu pag. Latvju kultūras kr.

4. A. 1660. V. Filšs no A. Savicka Daugavpilī. Latvju kultūras kr.