1. A. Lercbis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 165, 151.

2. Krūmiņu Jānis no Annas Eliās Auļukalnā. Etn. IV, 1894. I.P, Vll II, 48, 1, 2.

3. J. Ragainis no 80 g. v. A. Lankmanes Bērzaunes pag. Teikas par Dievu, 104, 143.

4. I. Kažoka Lubānā.

5. Jānis Krūmiņš, Auļukalnā. Zin. kom. kr. LP, VlI, II. 48, 1, 8.

6. R. Bukums Valmieras Ternejas pag. Teikas par Dievu, 105, 142.

7. K. Jansons Plāņos.

8. J. Brics Daugavpils Jasmuižas pag. Teikas par Dievu, 105, 144.

9. A. Korsaks no 75 g. v. D. Dribas. Teikas par Dievu, 105, 145.

10. Ozoliņu Niklāss Grazdonē, «Dienas Lapā».