l. Jānis Rinkus, Praulienas pagastā.

2. G. Borozinska Barkavā.

3. A. Oša no D. Joāses Lubānā. Aizsila kr.

4. Seces pamatskolas skolnieki no 80 g. v. M. Kalniņas Seces pag. Teikas par Dievu, 45, 57.