Meža-māte.

1. N. Krimbergs, Rig. Tagebl., 1893, 165. F. Bienemann Livlāndisches Sagenbuch, 1897, 77, 94.

2. V. Visocka no 52 g. v. A. Visocka Ozolmuižas pag. Latvju kultūras kr.

3. No Brīvzemnieka krājuma Dzērvē. GP, VIl, I, 334, 1.

4. E. Krastiņš Varenbrokā. Folkloras krātuvē.

5. J. Henniņš Sasmakā.