1. H. Skujiņa Bilskas pag.

2. A. Miglava Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

3. J. Ziemelis ar O. Ķirsteinu Misā. LP, VII, I, 97, l3a.

4. H. Skujiņa Smiltenē.

5. Teicēja 90 g. v. A. Vitkovska Kārsavā. Latvju kultūras kr.