1. T. Klemenss, Spoku stāsti, 1873, 10.

2. J. Kriķis Startos. Etn. III, 1893. LP, VII, I, 941, 6.

3. Zaļokalnu Jānis Rāmuļos. Etn. III, 1893. LP, VII, I, 965,6.

4. Pampļu Jānis, J. A. Jansona kr.

5. Silamalas Vaivariņš Inčukalnā. «Balss», 1891. g. nr. 36. L,P, VII, I, 500, 2.

6. Skolnieks A. Vanags Strenčos.