1. Ziemelis Trikātā. «Balss», 1889. g. nr. 24. LP, VII, I, 1077, 34.

2. Naudišnieks Naudīšniekos. «Balss», 1889. g, nr. 1. LP, VII, I, 1077, 33.

3. J. Siķēns Vecumniekos. Etn. II, 1892. LP, VII, I, 1021, 1.

4. Berta Kauliņa.

5. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

6. Skolnieks A. Jurģis. Ķ. Lielozola kr.

7. Skolniece Irēna Vichmane no 92 g. vecā Kārla Veidiņa Jaunlaicenes Oburos.

8. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

9. Kārlis Mačulāns no J. Puidas Baltā muižā (Veissensee). LP, VII, I, 173, 1b.

10. P. Šmits no P. Zeltiņas Baldonē.

11. Anna Brigadiere Kalnamuižā. LP, VII, I, 1034, l.