1. N. Skujiņa no 81 g. v. Reiņa Puriņa Bilskas pag.

2. P Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

3. Audzis Skultes un Limbažu apg. Zin. Kom. kr. LP, VI, 15, 2, 5.

4. H. Skujiņa no 66 g. vecā J. Birģeļa Aumeisteŗos.

5. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

6. H. Skujiņa no K. Veinberga Aumeisteŗos.

7. K. Bramanis Rīgas apg. LP, V, 5, 12.

8. A. Vaskis Tukumā.

9. H. Skujiņa no 58 g. v. Marijas Pujiņas Smiltenē.

10.  H. Skujiņa no 75 g. v Annas Baltās Palsmanē.

11. H. Skujiņa no, 55 g v. Emmas Briedes Aumeisteŗos.

12. H. Skujiņa no 72 g. v. J. Baltiņa Bilskas pag.