1. Upciemu Milda-Skaidrīte. Zin. Kom. kr. LP, VI, 4.

2. H. Skujiņa no 67 g. v. Annas Rudzītes Smiltenē.

3. Anna Miķīte. Z. Lancmaņa kr.

4. O. Kalnozols Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.