1. I. Rubenis Ērgļos.

2. H. Skujiņa Bilskas pag.

3. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

4. H. Skujiņa no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanē.