1. A. 103. Krügers Jelgavā, A. Bīlenšteina kr., H. Bīlenšteina "Tiermärchen" 23. LP, VI, 36, 15. AŠ, II, 22b.

2. A. 103. P. Tala2s Vidzemes Liepupes (M e ķ e s) pagastā. Brīvzemnieka kr.,

    "Mūsut.pasakas"9. LP,VI,36, 14. A5, II, 22a.

3. A. 103. E. Kozlovskis, "Lobuo sākla" I. d.

4. A.103. J.Utynovs Preiļos, N.Rancāna krājuma.

5. A.103. N. Rancāna krājums, Rēzeknē.