1. A.130A. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, l, 15ft A5, II, 51k.

2. A. 130A. Kalniņš Cenas muižā, A. Bīlenšteina krājumā, H. Bīlenšteina

    "Tiermärchen" 27. LP, VI, 36, 9. AŠ, II, 51k.

3. A. 130A. J. Bechmanis (Pogu Jānis) Brambergā, Brīvzemnieka kr.,

    "Mūsu pasakas" I, 3. LP,VI. 36, 6. AŠ, II, 51l. Vāciski atstāstīts "Tiermärchen" Nr. 26. Anm. 2, l.

4.  A.130A. A.Tērauda Ērgļos,1863.,A.Bīlenšteina krājumā. LP, VI, 36. 2. AŠ, II, 51g.

5. A.130A. A. Jaunzeme Lizumā, A. Bērzkalnes krājumā.