1. A.130B. A.Briedis Ērgļos.Zin..Kom.krājumā..LP,V1.36.1. AŠ,II,50a.

2. A. 130B. M. Zaube Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

3. A. 130B. A. Miezīte Ropažos, A. Bērzkalnes krājumā.

4. A. 130B. A. Zeile Rēzeknē, R. Tabines krājumā.