1. J. Bergmanis Bārtā,A.Bīlenšteina krājumā",Magazin tL lett, lit. Ges. XVII, 1865, 61, l, p. LP, Vl, 50, l.

2. K.Lazdiņš Jelgavas apkaimē, A.Bīlenšteina krājumā, H.Bīlenšteina "Tiermärchen"4. LP,VI,50,3.

3. Fr. Mūrnieks Kroņa Lejas Kurmos. LP, V, 79, 1.

4. A.Lerchis-Puškaitis Iecavā. LP,IV,15,2.

5. J.Eiķe Līvbērzē, A. Bīlenšteina krājumā. LP,VI,50,2. Vāciski atstāstīta H. Bīlenšteina

    "Tiermärchen" Nr. 4, piez.