Latviešu tekstu korektorprogramma LaGra 4.0

Korektorprogramma domāta latviešu tekstu morfoloģiskajai pārbaudei un vārdu pārnesumu salikšanai, strādājot Windows 95 vidē ar MS Office 95 vai MS Office 97 programmām. Programmas lietošana latviešu valodā rakstītajiem tekstiem praktiski neatšķiras no angļu tekstu pārbaudes ar oriģinālajiem MS Office līdzekļiem (proofing tools). Atšķirībā no angļu valodai domātajiem pārbaudes līdzekļiem LaGra 4.0 nesatur tekstu sintaktisko pārbaudi un sinonīmu vārdnīcu (tezauru). LaGra 4.0 galvenokārt domāta tekstiem, kuri rakstīti jaunajā, starptautiski atzītajā latviešu burtu kodu sistēmā (LVS - 8-92) vai Unicode, bet var tikt veikta tekstu pārbaude arī vecajā (Balt, Tilde) kodu tabulā. LaGra atļauj tekstos lietot mīkstināto r burtu un pareizi pārnes jaunā rindā vārdus, kuros h burta vietā lietots ch.

LaGra vārdu krājums ir ap 17 miljoni vārdu formu, kuras iegūtas, lokot un atvasinot apm. 60000 pamatformu. Parasti LaGra nepazīst mazizplatītus uzvārdus, vietu nosaukumus un dažu zinātņu speciālos terminus. LaGra neatzīst dialekta vārdus, žargonismus un lamuvārdus. Ja vēlaties tos lietot, lieciet savā papildu vārdnīcā. Vārdu pareizrakstība atbilst 1996. gadā izdotajām un LR Zinātņu akadēmijas Pareizrakstības komisijas akceptētajām pareizrakstības vārdnīcām. Diemžēl jāņem vērā, ka mūsdienās valstu un pilsētu nosaukumi mainās tik ātri, ka tos nezina pat tie, kas tajās dzīvo.

Programmu izstrādājis Jānis Auziņš un Filosoft Ltd.

Korektorprogrammas lietošana

Korektora opcijas un automātiskā pārbaude

Vārdu pārnešana jaunā rindā

Autokorekcija

Komentāri par pareizrakstības pārbaudi