R

rādījums  indicator 
rādītājs  indicator, characteristics, performance 
raksts  document 
ražojums  goods, product, item, article 
ražošana  production, manufacture 
ražotne  production 
reģistrēšana  registration, record 
rēķins  docket 
remonts  repairs, maintenance, recondition(ing) 
resursi  resources 
revīzija  revision 
rezerve  reserve, stock, bank 
rezultāts  result 
rīkojums  instruction, order