V

vadīšana  leading, control, manual 
vadītājs  leader, manager, supervisor 
vajadzība  necessity, requirement 
valsts  state 
vecums  age 
veidlapa  form, blank sheet, service log 
veidošana  formation 
vērtējums  opinion, evaluation 
vērtēšana  valuation 
vērtība  cost, value 
vieta  place, site, point, area