1. A. 30lA. , A. Kurzemnieks, "Skolas maize" II, 12.

2. 3OIA. J. Ezers Ka1ētos, Jkr. IV, 43. LP, VII, II, 19, IV, 14, AŠ, II, 86c.

3. A. 301A. Priednieku Andrejs, Vidzemē. LP, VI, 115, 17 piez.

4. A. 301A. L. Ābe1e, Vec - Kārķos. LP, VI, 115, 34. AŠ, II, 9Ga.

5. A. 301A. J. Ozols Saukā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 115, 24. Turp. AŠ, II 86 b.