1. 316. Jānis Dzenītis, Vidzemē, Ozolu pag., Zin. Kom. kr. LP, VI, 67.

2. Jaun-Kalsnavā. Jkr. II, 2. LP, VII, II, 28, 2, 7. Vāciski T. Bienemann, Livlä ndisches Sagenbuch, 19.

3. Roberts Bērziņš, Upciemu Skaidrīte, Milda, Kosē. Zin. Kom. kr. LP, VI, 198 Vāciski F. Bienemann,

    Livlä ndisches Sagenbuch, 16.

4. K. Banķers, Dundagas Tiļļās. LP, VI, II, 28, 2, 8.

5. R. Lejasozols, Dundagas - Irbes jūrmalā, Baltijas Jūŗnieku Kalendarī 1891. g. LP, VII, II, 28, 2, 9.