1. A.363. Lapas Mārtiņš Rūjienā. "Pasakas un nostāsti" 1902, 5.

2. A. 363. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās, Plāņu pag.

3. A. 363. Teicēja 76. g. veca J. Staleidzāne Atašienē. Kultūras baIss kr.

4. A. 363. St. Ulanovska Vilānos. Zbi6r wiadomosci do antropologii krajowei. Krakavā 1895, 445 - 6.>

5. A. 363. 840. M. Zimirte Kapiņu Zimirtos. Kultūras balss kr.