1. A. Lerchis-Puškaitis no Kaspara Čipiņa Džūkstē. LP, VII, I, 511, 1.

2. Galnieku Kate ar O. Ķirsteinu Kr. Misā. LP, VII, I, 512 (2).

3. I. Johansone Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

4. Teicēja 35 g. veca I. Strode Višķu pag.

5. Teicējs J. Filšs Rēzeknē. Kultūras balss kr.