1. A. 425 C. A. Bīlenšteins no Jāņa Gusta Ķenziņu muižā. LP, VII, II, 19, 3, 1.

2. A. 425 C. Kreicberģis Dzirciemā. LP, V, 97, 2.

3. A. 425 C. Mezevsku Jānis Ozolniekos. Jkr. V, 107 (70).

4. A. 425 C. R. Vulfs Ūziņos. LP, III, 5,5.

5. A. 425 C. L. Ozols Līvbērzē. A. Bērzkalnes krājumā.