1. A. 461. Skolniece E. Mila 1892. g. Smiltenes Blomu pag. V. Maldoņa kr.

2. A. 461. A. Indāna Eglūnē. N. Rancāna krājumā.

3. A. 461. D. Ozoliņš Jaun-Rozē, LP, V, 46, 35.

4. A. 461. Jurkovsku Emilija Ūziņos, Jkr., II, 35, LP VII; II; 25; 5; 2.

5. A. 461. M. Valtere Jelgavas apr. A. Bērzkalnes krājumā.