1. A. 480. Teicējs 95 gadi vecs A. Krusts. Kultūras balss kr.

2. A. 480. Runtuļu Vilis Vilcē. Jkr. V, 55 (26). LP VII, II. 27, 8, 2.

3. A. 98s. Teicējs O. Ploks Kauuatu pag. Kultūras balss kr.

4. A. 480. 844. Teicēja 35 g. veca J. Strode Višķu pag.

5. A. 480. Teicēja K. Ždanovska Ozolmuižas pagastā. Kultūras balss kr.