1. A. 551. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā

2. A. 551. M. Skrupska Saukā.

3. A. 550. 551. 314. Skolnieks A. Aļļis no 85. g. veca Miķeļa Elzbērģa Nīcā. K. Lielozola kr.

4. A. 551. E. Retliņš Krašeniekos. LP. V, 265 (118, 1).

5. A. 551. 301. Konstantins Rauduve Asūnes Baranovcos, J. Rupjā kr.

6. A. 551. 313. 304. T. Opyncāns no K. Belruska Latgalē, Latvju kultūrās kr.