1. A. 569. J. Ozoliņš, Lubānas Vecainiekos. M. Celmiņa krāj.

2. A. 569. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē - Pienavā, LP. 1, 98 (64).

3. A. 569. B. Oltiņš, Kr. Elksniešu izloksnē. Jkr. II, 132. l. p. LP. VII, II, 21, l, 5.

4. A. 569. 566. J. Henniņs no K. Traukmaņa, Sasmakā.

5. A. 569. 566. J. Henniņš no J. Andersona, 1885. g. Sasmakā.