1. A. 884. Emīlija Jurkovska Ūziņos. Jkr. V, 47, 21. LP, VII, II, 19, 3, 2.

2. A. 884. J. Henniņš no L. Dzērves 1885. g.

3. A. 884. J. Andriņš no Matildes Vinces Jaunjelgavā.

4. A. 884. Skolnieks A. Seilis Varkavas pag.

5. A. 425. C. 884. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģu Pogās. LP, V, 97, 1.