1. A. 923. J. Johansone Rīgā. A. Bērzkalnes krājumā.

2. A. 923. J. Gobzinš Rudbāržos. LP, V, 204 (91).

3. A. 923. F. Banale no M. Vysockas Rēzeknē. Latvju kultūras kr.

4. A. 923. J. Henniņš no A. Krūmalta 1885. g. Sasmakā.

5. A. 923. K. Šulcs Zasulaukā. LP, V, 200 (87).

6. A. 923. M. Garkolne no A. Melnaces Līksnā. Latvju kultūras kr.