1. A. 1574. L. Ozole Sērpilī, A. Bērzkalnes krājumā.

2. A. 1574. Krišs Baumanis no Kriša Gūtmaņa Ulmāles pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 117, 1656.

3. A. 1574. V. Feldmane Liezerē. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 116, 1655.

4. A. 1574. A. Graudiņš Rīgā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 117, 1657.

5. A. 1574. A. Jūgs no 64 g. veca P. Jūga Valkā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 97. 1614.

6. A. 1574. V. Filšs no Bagdanoviča Makasānu pag. Makarovas ciemā. Latvju kultūras kr.