1. A. 1640. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no 59 g. vecā Augusta Kārkliņa Mēŗu pag.

2. A. 1640. Anna Svenča Daugavpils Līksnas pagastā. J. Rupjā kr.

3. A. 1640. Skolniece M. Ignāte, Kapeņu pag.

4. A. 1640. Skolnieks A. Bredovskis Nīcā. K. Lielozola krājuma.

5. A. 1640. M. Navenickis, Zasas pag.