1. A. 1653 A. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no 47 g. vecā K. Ādernieka Aumeisteŗos.

2. A. 1653 A. E. Laķis, Valmieras apkārtnē.

3. A. 1653 A. E. A. Simsons no Krymova Rēzeknes apr. Rozinavas pag. Latvju kultūras kr.

4. A. 1653 A., 1642. 1600. A. Smagars, Līksnas pag.

5. 1653 A. 327 A. Līna Čapa Rigā. A. Bērzkalnes krāj.