1. A. 1683. A. Bīlenšteina kr., Valmieras apg., 1850.g. M. Bohm, Lettische Schwānke, Nr. 46.

2. A. 1683. P. Šmits, Raunā.

3. A. 1683. K. Šulcs Zasulaukā. LP, VI. 81.

4. A. 1683. M. Spriņģis, Nīcā. Etn. II, 1892. LP, VII, II, 30, 2, 29.

5. A. 1683. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 63 gadi vecā Jēkaba Pujiņa Smiltenē.