1. A. 1726. M. Pabērze Bauskas apriņķī. P. Birkerts. Latvju t. anekdotes, II, 314, 2047.

2. A. 1726. A. Skujiņa no Romanovskas Rīgā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 464, 2409.

3. A. 1726. J. Bankins "Šis un tas", I, 1872, 37.

4. A. 1726. K. Bukums no 62 g. v. K. Vītmanes Valmieras apr. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 466, 2411.

5. A. 1726. K. Bukums no 72 g. v. K. Slavietes Mūrmuižas pag, P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 553, 2596.