1. A. 1735. Fricis Meijers Jaun-Aucē. Bīlenšteina kr. LP, VI, 359, 98. M. Bohm, Lettische Schwānke, 7, 8.

2. A. 1735. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

3. A. 1735. «Latvietis" 1882. g. P. Birkerts. Latvju tautas anekdotes, II, 324, 2074.

4. A. 1735. T. Pūriņš, Asares pag. P. Birkerts. Latvju t. anekdotes, II, 325, 2076.

5. A. 1735. A. Vējiņa no Lābāna Ergļu pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, II, 458, 2396.