1. A. 1737. J. Sedols no 50 g. v. L. Olseika Bārtā. Latvju t. anekdotes, II, 333, 2106.

2. A. 1737. Ar v. Dravnieks no L. Sīla Zvārdē. P. Birkerts. Latvju t. anekdotes, II, 336, 2108.

3. A. 1737. E. Ulmane, P. Birkerts. Latvju t. anekdotes, II, 400, 2297.

4. A. 1737. Skolnieks Fr. Ozoliņš Krāslavā.

5. A. 1737. Skolnieks V. Juoņins Eglūnā.

6. A. 1525. 1737. E. A. Simsons no P. Antonova, Kapiņu pag. Latvju kultūras kr.