1. L. P. Džūkstē. L. P. VI, 362, 102 a.

2. Pēteris Kalniņš Frankas Seseves Kāvūžos. A. Bīlenšteina k r. L. P. VI, 364, 102 g.

3. F. Dunovs Grienvaldē. A. Bīlenšteina kr. L. P. VI, 365, 102 K.

4. J. Dunovs Grienvaldē. A. Bīlenšteina kr. L. P. VI, 365, 102. l.

5. P. Šmits Raunā.